Sökning: "Kajsa Hällgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kajsa Hällgren.

 1. 1. ”Onboarding-processen fick mig att tveka” : En kvalitativ studie om hur onboarding-processen kan påverka nya medarbetares integration och deras syn på en framtid i organisationen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Kajsa Hällgren; Lovisa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssyn; Mentorskap; Onboarding; Preboarding.;

  Sammanfattning : Det är inte ovanligt i dagens samhälle att byta arbete eller karriär. Det är då viktigt för organisationer att använda sig av strategiskt planerade onboarding-processer för att behålla sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 3. 3. Livsvärlden hos den yngre kvinnan med urininkontinens: En intervjustudie om det dagliga livet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Nordlöf; Kajsa Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Everyday life; lifeworld; urinary incontinence; younger women; Dagliga livet; livsvärld; urininkontinens; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva det dagliga livet för yngre kvinnor med urininkontinens. Sju stycken kvinnor intervjuades och en öppen fråga ställdes för att få fram studiens syfte. Kvalitativ innehållsanalys genom Lundman & Hällgren Graneheim(2012) användes som analysmetod. LÄS MER

 4. 4. Att överleva hjärtstopp : erfarenheter av livet efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Kajsa Andreasson; Jonna Ivarsson; Marie Karlsson; [2012]
  Nyckelord :hjärtstopp; överlevande; erfarenheter; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund. I Sverige drabbas cirka 10 000 individer varje år av hjärtstopp. Tillståndet är en livshotande komplikation till akut kranskärlsjukdom, som kräver snabb behandling för överlevnad. En avgörande åtgärd för överlevnad är i första hand hjärt-lungräddning (HLR) och därefter andra medicinska och kirurgiska behandlingar. LÄS MER