Sökning: "Kajsa Hemmingson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Hemmingson.

  1. 1. Vägen till framgång : hur kommuner använder sig av livsstilsmarknadsföring och platsmarknadsföring som differentieringsmetoder

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Julia Gerdau; Kajsa Hemmingson; [2012]
    Nyckelord :livsstilsmarknadsföring; platsmarknadsföring;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the two Swedish municipalities, Sigtuna and Nyköping, work with marketing. The study has primarily focused on how these two municipalities worked, consciously or non-consciously, with lifestyle marketing and place marketing. LÄS MER