Sökning: "Kajsa Hermansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kajsa Hermansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Johanna Hessel; Lina Swahn; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer Kvinnlighet Mastektomi Normalitet Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor globalt och i Sverige. Diagnosen är den främsta anledningen till en förtidig död bland kvinnor. En vanlig behandling är mastektomi, vilket innebär delvis eller total borttagning av ett eller båda brösten. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors arbete med övervikt i grundskolan

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Hermansson; Kristin Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :motiverande samtal; innehålls analys; kvalitativ design; elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tidigt identifiera och försöka hjälpa barn med övervikt är betydelsefullt för att minska risken för fysisk och psykisk ohälsa under uppväxten och längre fram i livet. I skolan uppmärksammas övervikt ofta vid hälsokontroller som görs av skolsköterskan. LÄS MER

 3. 3. "Alltså, ställs dumma frågor ger man ofta dumma svar." : En kvalitativ intervjustudie av elitidrottares syn på den svenska sportjournalistiken.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jenny Hermansson; Kajsa Kärnman; [2016]
  Nyckelord :Sports journalism; journalist-source relations; interviews; athletes; sports media complex; agenda-setting theory; Sportjournalistik; källrelationer; intervjuer; idrottare; sportmediekomplexet; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what Swedish elite athletes’ experiences, opinions and ideas are about Swedish sports journalism. We wanted to understand how sports journalism works through the athletes’ point of view, since there is a symbiotic relationship between professional sports and the media. LÄS MER

 4. 4. Internationaliseringsstrategier och finansiella resultat : En utvärdering av karaktärsdrag hos svenska modeföretag i samband med internationalisering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Mardell; Kajsa Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Internationalisering; lönsamhet; karaktärsdrag; internationaliseringsstrategier; finansiella poster; modebranschen;

  Sammanfattning : International expansion has long been associated with a positive trend that many companies, regardless of industry, choosing to realize mainly to expand its market share and hence its profitability. Various theories describe differentiated strategies to promote corporate expansion. LÄS MER