Sökning: "Kajsa Hjelmblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Hjelmblom.

 1. 1. Skolformsövergång för elever med intellektuell funktionsnedsättning : En studie om upplevelser och erfarenheter av sen övergång från grundskola till grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Hjelmblom; Annika Brunzell; [2020]
  Nyckelord :Grundsärskola; grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; skolformsövergång; kontinuiteter.;

  Sammanfattning : Detta är en småskalig studie inom speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning. Studien har en kvalitativ forskningsansats där metodansatsen är inspirerad av fenomenologin. LÄS MER

 2. 2. Språket i första eller andra hand? : En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kajsa Hjelmblom; [2012]
  Nyckelord :Native language; mother tongue; Swedish as a second language; language development and; Modersmål; svenska som andraspråk; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Högskolan i Gävle    Examensarbete C Akademin för utbildning och ekonomi   15 hp Lärarprogrammet     Vårterminen 2011 Titel: Språket i första eller andra hand? En uppsats om språkutveckling, modersmål och svenska som andraspråk.   Författare: Kajsa Hjelmblom Handledare: Daniel Pettersson Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka om lärare i grundskolans tidigare år känner till hela skolans språkutvecklande uppdrag och ta reda på hur klasslärare arbetar med att främja elevernas språkutveckling. LÄS MER