Sökning: "Kajsa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Kajsa Johansson.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 3. 3. Ju fler desto bättre! En studie för att gynna biologisk mångfald i trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Johansson; [2018-05-04]
  Nyckelord :biodiversity; private garden; garden design; wildlife; Stadsnära Lantgård; Lidköping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av att komma hem med sitt prematurt födda barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annika Andersson; Ida Johansson; Kajsa Sjunnesson; [2018]
  Nyckelord :Coming home; experiences; parents; premature born child; Föräldrar; komma hem; prematurt fött barn; upplevelser;

  Sammanfattning : Varje år föds drygt 15 miljoner barn prematurt. Ett prematurt fött barn är i behov av specialiserad vård med fokus på hens välmående. Detta kan medföra att föräldrars involvering i omvårdnaden av sitt barn åsidosätts och möjligheten till anknytning försämras. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på allmänhetens deltagande : Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Kajsa Johansson; Julia Jarnås; [2018]
  Nyckelord :Deliberative democracy; Participation; Arnstein; Deliberativ demokrati; Delaktighet; Arnstein;

  Sammanfattning : In a democratic society, public participation will be realized when actions in the environment are to be implemented. Public consultation is a statutory process where the public shall be given the opportunity to transparency and influence, which can be provided to different extent. LÄS MER