Sökning: "Kajsa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Kajsa Johansson.

 1. 1. Att vårda patienter med smärta inom palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfaranheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Johansson; Johanna Tuvesson; [2021]
  Nyckelord :de 6 S:n; litteraturstudie; närvaro; relation; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt symtom hos patienter inom palliativ vård. Det är ofta sjuksköterskor som bedömer och behandlar patienters smärta, och personcentrerad palliativ vård innebär att omvårdnaden bör utgå från en helhetsbild av patienters behov. LÄS MER

 2. 2. Domestic cats’ effect on urban wildlife : using citizen science and camera traps

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Kajsa Johansson; [2021]
  Nyckelord :domestic cat; Felis catus; camera traps; citizen science; visitation frequency;

  Sammanfattning : Europe has transformed from areas dominated by agricultural and rural to gradually becoming urban communities. With the development in urban and suburban areas, more non-native species have increased, especially domestic species, about 25% of all Swedish households obtain one or more cats. LÄS MER

 3. 3. Programmera mera i gymnasiets matematikkurser : En litteraturstudie om programmeringens möjligheter och svårigheter samt gynnsamma undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Kajsa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Programmering; matematik; integrering; undervisningsmetoder; möjligheter; svårigheter;

  Sammanfattning : Programmering infördes år 2017 som ett nytt moment i matematikundervisningen för sju av gymnasiets matematikkurser. Kring denna integrering av nytt stoff rådde delade meningar inom lärarkåren och dessa råder fortfarande tre år efter införandet. LÄS MER

 4. 4. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och validering av en qPCR metod för detektion av DNA från tarmbakterier i blod/plasma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kajsa Johansson; [2020]
  Nyckelord :16S rDNA; Leaky gut; qPCR; translokering; tarmbakterier;

  Sammanfattning : Enligt "Leaky gut”-hypotesen är ökad translokation av gramnegativa bakterier genom tarmslemhinnan förknippad med neuroimmuna störningar. Denna ökning av permeabiliteten i tarmslemhinnan kan orsakas av störning i tarmfloran efter antibiotikabruk eller sjukdom, vilket kan leda till inflammatoriska processer. LÄS MER