Sökning: "Kajsa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Kajsa Karlsson.

 1. 1. Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Karlsson; Markus Klyver; Kajsa Wahl; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations.The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is tomotivate why the conjecture is formulated the way it is. Moreover, we present a counterproofto the conjecture and we prove the conjecture in one specific case. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN INFORMATION ÄR OCKSÅ INFORMATION” En studie om den interna kommunikationens roll under förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kajsa Gyså Karlsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :kommunikation; organisationsförändring; information;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse den interna kommunikationenhar i en organisationsförändring, samt vilka konsekvenser en bristfälligkommunikation i en organisationsförändring kan få.Teori: För att förstå den interna kommunikationens roll i en organisationsförändringanalyseras insamlat material i förhållande till teorier om kommunikationens tvåmål, Kotters åttastegs-modell och Elvings forskningsmodell omorganisationskommunikation. LÄS MER

 3. 3. ATT TÄLJA EN KLÄNNING ELLER SY EN DÖRR - en autoetnografisk undersökning av en slöjdprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Horner; [2017-06-28]
  Nyckelord :Recycling; creative; clothes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2017, 180 hpGrundnivå2017:19.... LÄS MER

 4. 4. Åtgärder mot upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos äldre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Ofrivillig ensamhet; sjuksköterskans roll; åtgärder; äldre personer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av lidande hos patienter som behandlas med hemodialys : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Kajsa Karlsson; Tove Nilsson; Emelie Sjöman; [2017]
  Nyckelord :Hemodialys; upplevelser; lidande; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient drabbas av kronisk njursvikt tar livet en oväntad vändning. Patienten behöver behandlas med dialys för att överleva. Hemodialys är mycket tidkrävande, vilket påverkar och ger begränsningar i det dagliga livet. LÄS MER