Sökning: "Kajsa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Kajsa Larsson.

 1. 1. "att inte prata om varandra, men att alltid prata med varandra" - En kvalitativ studie om kommunikation och konflikter i en arbetsgrupp på ett SoL-boende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kajsa Larsson; Elin Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :communication; conflict; working groups; roles; Social Sciences;

  Sammanfattning : Communication and conflict are inevitable in working groups and is the foundation of how working groups cooperate. This study explored how communication and conflict can be perceived by individuals in a smaller work group at a support home for children ages 14–20. LÄS MER

 2. 2. Varför tillämpar onoterade koncerner IFRS? : En kvantitativ studie kring effekterna av isomorfism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jennifer Baranyai; Ella-Kajsa Gryth; Elisabet Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Alla i familjen måste liksom bete sig" : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kajsa Malm; Linn Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; socialt arbete; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Det är ingen som tittar snett om jag går vid 15” : En kvalitativ studie om förtroendearbetstid, arbetstidsförkortning och work-life balance.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erica Ivansson; Kajsa Bogren Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förtroendearbetstid; Arbetstidsförkortning; Krav-kontroll-stöd; Work-life balance; Flexibilitet.;

  Sammanfattning : Employers work in different ways to promote a good work situation and for employees to experience a balance between working life and private life. Flexible work-conditions are an expression of this ambition. The research on flexible work-conditions is comprehensive. LÄS MER

 5. 5. Från god man till god vän : Hur gode män till ensamkommande barn uppfattar sin roll och asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Kajsa Larsson; [2019]
  Nyckelord :God man; Ensamkommande barn; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Vad anser gode män till ensamkommande barn om hur Barnkonventionen efterlevs under asylprocessen och hur uppfattar de sin egen roll och sitt uppdrag som god man till ensamkommande barn? Denna fråga undersöks i studien genom intervjuer med gode män. Bakgrunden är att UNICEF gett kritik till Sverige för att inte till fullo efterleva Barnkonventionen i en asylprocess samt det faktum att godmanskapet i flera aspekter framställs som ett oklart och odefinierat uppdrag. LÄS MER