Sökning: "Kajsa Lecander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Lecander.

  1. 1. ”Satiren blir ju det som händer i mitt huvud, när jag hör hur jävla dumt det är” - En studie om hur Svenska nyheter engagerar och underhåller en äldre publik.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Kajsa Lecander; Micael Karlsson; [2021-02-05]
    Nyckelord :Audience research; Uses and gratification; Engagement; Satire; Public service; Svenska nyheter; Sveriges Television; Qualitative interviews; Entertainment; Reflections.;

    Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this study is to investigate why people aged 50 to 75 years watch the Swedish public service-produced program Svenska nyheter. The aim is also to understand how a satire-program like Svenska nyheter promotes audience engagement in different ways, and what kind of exchanges the program gives its audience. LÄS MER