Sökning: "Kajsa Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kajsa Mattsson.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. Etablering av medborgardialog kring smart mobilitet : En explorativ studie om medborgardialogens inverkan på människans inställning till digitala innovationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Kajsa Rask; Madeleine Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Citizen dialogue; e-participation; sharing economy; smart city; smart mobility; carpool; autonomous cars; Medborgardialog; e-participation; delningsekonomi; smart city; smart mobilitet; bilpool; autonoma fordon;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to examine citizens' attitude in a smaller city to new digital innovations, specifically autonomous vehicles and carpools, as well as opinions about citizens' participation. Through a web-based questionnaire, which was distributed on social media, as well as a discussion group on Facebook, an understanding was formed about the human acceptance, motivation factors, views and mobility habits. LÄS MER

 3. 3. Fatsighetsindelningsbestämmelser i äldre och gällande lagstiftning : En jämförelsestudie avseende upphävande, ändring och bildande av fastighetsindelningsbestämmelser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Norinne Khalil; Kajsa Mattsson; [2018]
  Nyckelord :plan-och bygglagen; detaljplaner; fastighetsindelningsbestämmelser; tomtindelning; fastighetsplan; förenklat förfarande;

  Sammanfattning : Detta forskningsförslag är en jämförelse kring hur fastighetsindelningsbestämmelser används i gällande lagstiftning samt äldre lagstiftning. Fastighetsindelningsbestämmelser har i tidigare lagstiftning skapats genom tomtindelningar (byggnadslagen SFS 1947:763) och som fastighetsplaner (äldre plan-och bygglagen SFS 1987:10). LÄS MER

 4. 4. Attityder och ledarskap : Bedöms kvinnliga chefers ledaregenskaper som sämre vid misstag?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Frisk; Anna Mattsson; [2017]
  Nyckelord :leadership; gender; attitudes; stereotype; prejudice;

  Sammanfattning : Stereotyper påverkar människors attityder och förväntningar. Människor identifierar sig lättare med personer av sitt eget kön. Chefsstereotypen gör det svårare för kvinnor att avancera. Vinjettstudien undersökte, i en neutral organisationskontext, om den kvinnliga chefens ledaregenskaper bedömdes sämre än den manliga vid misstag. LÄS MER

 5. 5. Effects of cultural distanceon Swedish international trade

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :KAJSA MATTSSON; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER