Sökning: "Kajsa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Kajsa Nilsson.

 1. 1. Key Factors Considered When Purchasing a VR Hobby Skill Training Simulator : A Consumer Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ada Lindmark; Kajsa Nilsson Kinberg; [2022]
  Nyckelord :virtual reality; virtual reality simulator; hobby skill training simulator; consumer behavior; purchasing behavior; theory of planned behavior; virtual reality; virtual reality simulator; hobby skill training simulator; consumer behavior; purchasing behavior; theory of planned behavior;

  Sammanfattning : In recent years, VR and VR devices have become more popular due to advances intechnology and lower costs, making the technology more accessible to the general public. One application within VR that is expected to grow is VR hobby skill training simulators (VR HSTS), which are now accessible not only for education and companies but also to consumers. LÄS MER

 2. 2. Det är vårt uppdrag att fostra framtidens medborgare : Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom grundskolan enligt skolpersonalen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kajsa Nilsson; Karianne van Veen; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; psykisk ohälsa; hälsofrämjande; förebyggande; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vad skolpersonal verksam inom grundskolan görför att förebygga psykisk ohälsa såväl som för att främja hälsan bland grundskoleelever.Därtill avser uppsatsen belysa vilka svårigheter skolpersonalen verksam inomgrundskolan upplever gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykiskohälsa bland grundskoleelever. LÄS MER

 3. 3. Lärares berättelser om arbetet med läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Nilsson; Kajsa Thorlund Brönmark; [2021]
  Nyckelord :F - 3; Gemensam läsning; högläsning; läsförståelse; läsmotivation; textsamtal.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurs F-3 arbetar med läsförståelse. En kvalitativ studie med semistrukturerade muntliga och skriftliga intervjuer av åtta lärare har genomförts för att samla in lärarnas beskrivningar om sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. “Milk is milk” versus “Ditch milk” : A case study of consumers’ attitudes towards brands involved in brand rivalry

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Pernilla Lerberg; Kajsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Consumer attitudes; brand rivalry; public conflict; buzz marketing; brand; word-of-mouth;

  Sammanfattning : For the last five years, Sweden has seen a quite remarkable milk war between the traditional Arla serving dairy products and the innovative Oatly offering vegan milk substitutes. The purpose of this thesis was to investigate how consumers’ attitudes are affected by firms’ involvement in brand rivalry, where the conflict between Arla and Oatly served as a case. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnad av industrilokaler : Analys av problem och lösningar för en fungerande arbets- & utbildningsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kajsa Nilsson; Abdullah Naz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER