Sökning: "Kajsa Nordström Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Nordström Nilsson.

  1. 1. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
    Nyckelord :kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

    Sammanfattning : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. LÄS MER