Sökning: "Kajsa Rudenfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Rudenfors.

  1. 1. Hur bubblar du? : En kartläggning av hur röstlogopeder använder rörfonation i Sverige

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Kajsa Rudenfors; Tessa Boelhouwers; [2019]
    Nyckelord :Tube phonation; resonance tube; LaxVox; straw phonation; voice disorders; SOVTE; voice treatment; Rörfonation; glasrör; LaxVox; rörfonation med sugrör; röststörningar; SOVTE; röstbehandling;

    Sammanfattning : Tube phonation is a voice treatment method for patients with voice disorders. The purpose of this study was to map speech language pathologist’s (SLPs) use of tube phonation in Sweden and to investigate the underlying factors for how the method is realized. LÄS MER