Sökning: "Kajsa Rydström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Rydström.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. HIV-positiva patienters upplevelse av bemötande inom Hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2013]
  Nyckelord :AIDS; bemötande; HIV; hälso- och sjukvård; patienter; stigma; upplevelse; vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : HIV/AIDS förekommer globalt men få studier fokuserar på hur patienter i Europa och Nordamerika upplever mötet med hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var att belysa hur patienter med HIV/AIDS uppfattar att de blir bemötta inom hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika. En systematisk litteraturgenomgång genomfördes. LÄS MER