Sökning: "Kajsa Sjödahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kajsa Sjödahl.

 1. 1. Samverkan för barnets bästa : En intervjustudie om barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid misstanke om att ett barn far illa

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Malmkvist; Kajsa Sjödahl; [2021]
  Nyckelord :Child health care; child health care nurse; child maltreatment; collaboration; experiences; Barn som far illa; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; erfarenheter; samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett omfattande problem och bidrar till allvarliga konsekvenser för barnet. Barnhälsovårdssjuksköterskor är många gånger de enda utanför familjen som träffar barn under sex år regelbundet och har därför en viktig roll i att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara illa. LÄS MER

 2. 2. ATT LEVA MED ETT BARN SOM HAR DIABETES TYP 1 : En litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Kajsa Sjödahl; Emilie Magnusson; [2011]
  Nyckelord :Barn; diabetes typ 1; föräldrar; information; kvalitativ; känslor; litteraturstudie; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som varit känd under mycket lång tid, sjukdomen uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Diabetes typ 1 har de senaste åren ökat bland barn. När ett barn insjuknar i diabetes påverkas föräldrarna. LÄS MER