Sökning: "Kajsa Ståhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Ståhl.

  1. 1. Stor problematik på liten yta : Att skriva informationsmaterial för skattefinansierade verksamheter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Kajsa Ståhl; [2013]
    Nyckelord :Myndighetstext; Klarspråk; Trovärdighet; Informationsdesign; Textdesign;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis has been about processing an already existing folder for a tax funded organization which is also the employer for this mission – Expectrum. The reason is that both Expectrum themselves and the recievers of the folder are unhappy with the existing material. LÄS MER