Sökning: "Kajsa Starck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Starck.

  1. 1. Operativa beslut inom byggsektorn med hjälp av LCC-utvärdering

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Signe Ivansson; Kajsa Starck; [2019]
    Nyckelord :LCA; LCC; sustainable building; monetary value of environmental impact; LCA; LCC; Hållbart byggande; Monetär värdering av miljöpåverkan;

    Sammanfattning : Syfte: Det finns en stor brist på kunskap om att översätta klimatpåverkan till ett monetärt värde. Forskare har under flera decennium studerat och forskat inom området och tagit fram flera metoder och verktyg inom LCC (Livscykelkostnad). LÄS MER