Sökning: "Kajsa Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Kajsa Svensk.

 1. 1. Psykologers kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-personer : En kvantitativ studie med utvärdering av ett självskattningsformulär i svensk hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linus Frimodig; Kajsa Tenglid; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; self-assessment; evaluation; LGBT-DOCSS; clinical skills; psychologists; health care; hbtq; självskattningsformulär; utvärdering; LGBT-DOCSS; kliniska färdigheter; psykolog; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. LÄS MER

 2. 2. Planering för social hållbarhet - en studie av Norra Sorgenfri i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Broman; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; Norra sorgenfri;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen behandlar ett av vår tids viktigaste begrepp nämligen hållbarhet, och närmare bestämt social hållbarhet i svensk stadsutveckling. Hållbarhet inom rumslig utveckling är idag ett väl etablerat koncept men samtidigt svårförstått och i behov av att förtydligas. LÄS MER

 3. 3. Förvirring om tillfällig sinnesförvirring - En undersökning av den straffrättsliga hanteringen av tillfälligt sinnesförvirrade lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Stridh; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; tillfällig sinnesförvirring; straffansvar; medvetenhet; uppsåt; psykisk störning; allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det förekommer att brott begås av personer som i gärningsögonblicket inte var ”sig själva”. Inom straffrätten brukar man då tala om ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. Det har länge varit osäkert hur straffrättssystemet bör hantera brott som begås under påverkan av ett sådant tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Elevers användning av lässtrategier i ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Beekhuis; Kajsa Melldén; [2020]
  Nyckelord :andraspråk; efl; engelska som andraspråk; läsförståelse; lässtrategier;

  Sammanfattning : Det engelska språket har fått en större roll vårt samhälle. I kursplanen för engelska beskrivs det att elever ska kunna förstå och tolka engelskt textinnehåll, samt att de ska kunna använda strategier för att skapa förståelse för text. LÄS MER

 5. 5. Yrkesverksamma psykologers tankar och upplevelser kring att arbeta med partnervåldsutsatta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Schuhmeier; Kajsa Ulfsdotter; [2020]
  Nyckelord :partnervåld; psykologer; posttraumatisk stress; psykisk ohälsa; intervjuer; kvalitativa enkäter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem då det drabbar var femte svensk någon gång i livet, och beräknas kosta samhället minst 13 miljarder kronor per år. Hälso- och sjukvården bär ett stort ansvar i att upptäcka och hjälpa våldsutsatta, där psykologer kan ses ha ett särskilt ansvar för behandling av psykisk ohälsa i denna patientgrupp. LÄS MER