Sökning: "Kajsa Tauvon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kajsa Tauvon.

  1. 1. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
    Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER