Sökning: "Kalcitriol"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kalcitriol.

 1. 1. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does the supplementation of vitamin D in adults have an effect on depression?- A systematic review of randomized, placebo-controlled trialsAuthor: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese AlmSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-03-31Background: Depression is one of our greatest endemic diseases and affects people of all ages. With more than 264 million people affected in the world, depression is one of the most common causes of illness, loss of productivity, and incapacity for work. LÄS MER

 2. 2. Hyperparathyroidism och pseudohyperparathyroidism hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Petersson; [2018]
  Nyckelord :hyperparathyroidism; pseudohyperparathyroidism; hund; kalciummetabolism;

  Sammanfattning : Parathyroidea är ett endokrint organ som består av fyra körtlar. Dessa körtlar är parvist placerat tillsammans med thyroidea, bilateralt om trachea. LÄS MER

 3. 3. Effekten av vitamin D2 vs. D3 på 25(OH)D-statusen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sarah Beyer; [2018]
  Nyckelord :Vitamin D; vitamin D2; vitamin D3; kolekalciferol; ergokalciferol; vitamin D-brist; kalcidiol; kalcitriol; 25 OH D; 1; 25 OH 2D; vitamin D-tillskott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vitamin D finns i två olika former, det animaliska D3 (kolekalciferol) och det vegetabiliska D2 (ergokalciferol). Det har rått olika åsikter bland läkarkåren och allmänheten om vilken av de två formerna som är mest potent för att höja 25(OH)D-statusen i blodet, det värde som mäts för att avgöra vitamin D-halten i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Klara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Sammanfattning : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. LÄS MER