Sökning: "Kalcium"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Kalcium.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Föroreningsspridning runt en deponi i Uppsala : Dataanalys och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; [2019]
  Nyckelord :landfill; contaminant transport; MODFLOW; groundwater; groundwater modeling; contaminated groundwater; landfill capping; deponi; grundvatten; MODFLOW; föroreningsspridning; föroreningstransport; grundvattenförorening; sluttäckning; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : Deponering är globalt sett det vanligaste sättet att hantera avfall, men i Sverige får sedan 2001 enbart avfall som inte kan återanvändas deponeras. Innan deponiförordningen trädde i kraft 2001 deponerades många olika typer av avfall. LÄS MER

 3. 3. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Bjarnestig; [2018]
  Nyckelord :diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Sammanfattning : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. LÄS MER

 4. 4. Hyperparathyroidism och pseudohyperparathyroidism hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Petersson; [2018]
  Nyckelord :hyperparathyroidism; pseudohyperparathyroidism; hund; kalciummetabolism;

  Sammanfattning : Parathyroidea är ett endokrint organ som består av fyra körtlar. Dessa körtlar är parvist placerat tillsammans med thyroidea, bilateralt om trachea. LÄS MER

 5. 5. Submarine Alteration of Seamount Rocks in the Canary Islands: Insights from Mineralogy, Trace Elements, and Stable Isotopes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Aduragbemi Oluwatobi Sofade; [2018]
  Nyckelord :Canary Islands; seamounts; submarine alteration; trace elements; nannofossils; Kanarieöarna; djuphavsberg; undervattensomvandling; spårämnen; nanofossiler;

  Sammanfattning : Seamounts play an important role in facilitating the exchange of elements between the oceanic lithosphere and the overlying seawater. This water-rock interaction is caused by circulating seawater and controls the chemical exchange in submarine and sub-seafloor rocks. LÄS MER