Sökning: "Kalingas Ruin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kalingas Ruin.

 1. 1. Does democracy have an effect on a nation's ability to achieve economic growth? : An empirical analysis of the relationship between deomcracy and growth

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Kalingas Ruin; [2012]
  Nyckelord :Economic growth; democracy; exogenous and endogenous growth; institutional setup; social capital; corruption;

  Sammanfattning : The rate of economic growth varies extensively between different countries. The underlying reasons to the differences are dissimilarities in productivity and efficiency, which in turn seem to be affected by factors such as the institutional setup, the rate of economic freedom, the level of human and social capital, corruption and interpersonal trust. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering enligt konstens alla regler? : en kvalitativ studie av chefers arbete med rehabilitering i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisavet Kalingas Ruin; Ulrika Hamrén; [2010]
  Nyckelord :Chefers arbete; Långtidssjukskrivning; Rehabilitering; Rehabiliteringsprocess; Samverkan;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning har tidiga insatser och chefens agerande betydelse för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete av långtidssjukskrivna. Enligt lag har arbetsgivare och chefer skyldighet att organisera en lämplig rehabiliteringsverksamhet, för att strukturera detta arbete uppförs därför dokument och handlingsplaner. LÄS MER