Sökning: "Kaliumkarbonat"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kaliumkarbonat.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. Koldioxidavskiljning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk : Simulering av två avskiljningstekniker vid Karlstad Energis kraftvärmeverk, Heden 3

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sandra Bergström; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; BECCS; CHP; bio-CCS; HPC; hot potassium carbonate; MEA; mono ethanol amine; carbon capture technologies; carbon dioxide; chemical absorption; carbon dioxide capture and storage; Koldioxidavskiljning; BECCS; kraftvärme; bio-CCS; HPC; kaliumkarbonat; MEA; mono etanol amin; avskiljningstekniker; koldioxid; kemisk absorption; koldioxidinfångning och lagring;

  Sammanfattning : BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) is an important part of measures to achieve zero net emissions globally by 2050, as the technology can create carbon sinks. However, the technology is very energy-intensive and expensive, and affects the existing systems at implementation. LÄS MER

 3. 3. Pottaskeframställning och tjärbränning i Femsjö socken från år 1700 till 1900

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Silviculture

  Författare :Karl Jorlén; [2005]
  Nyckelord :skogsutnyttjande; bokskog; marknyttjande; virke; befolkning;

  Sammanfattning : Femsjö is a small parish situated in Hylte municipality, Växjö diocese. The parish has a total area of 8230 ha of which 5000 ha are covered with forest. There have not been any large industries in the parish offering work opportunities for the inhabitants, so they have had to generate income from their land and the forest. LÄS MER