Sökning: "Kalix"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Kalix.

 1. 1. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 2. 2. Analys av hur Kalix industrihotell AB styr sina byggprojekt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Peder Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Byggledning; byggstyrning; byggprocesser; byggherre; fastighetsförvaltare; fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera hur Kiab som fastighetsägare och byggherre styr sina byggprojekt och lokalanpassningar. Målet är att examensarbetet ska bidra till att det finns tydliga rutiner och metodstöd för styrning av Kiabs byggprojekt och lokalanpassningar. LÄS MER

 3. 3. Övertoner i lågfrekventa banmatningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rebecca Asplund; [2023]
  Nyckelord :elkvalitet; mätning; spänningsövertoner; järnväg; THD;

  Sammanfattning : Övertonsdistorsionen ökar i hela världen i takt med den ökade användningen av kraftelektronik. De elektroniska enheterna är dessutom mycket beroende av en god spänningskvalitet för att fungera pålitligt och effektivt. LÄS MER

 4. 4. Sustainable concrete bridges : An investigation of possible measures to reduce the climate impact

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Daniel Hugh; [2022]
  Nyckelord :Bridges; CO2; emission; cement; reinforcement; SCM; sustainability.;

  Sammanfattning : The need of building new bridges is always existing in relation with the increase of infrastructureand transport needs. Bridge constructions have traditionally been associated with highconsumption of resources and large greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Lämpliga renvårdare : En undersökning av koncessionssamebyarna under åren 1930–1954 ur ett bosättarkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Anna Christensen; [2022]
  Nyckelord :Sámi history; settler colonialism; identities; concession; Swedish Sámi policy; 20th century; agriculture; Indigenous land rights; Samisk historia; bosättarkolonialism; identiteter; koncession; svensk samepolitik; 1900-talet; jordbruk; urfolk och landrättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the Sámi concession area in northern Sweden and the governmental administration from a settler colonial perspective. During the time period 1930-1954. The Sami concession area is situated in the river valleys of Torneå and Kalix in northern Sweden. LÄS MER