Sökning: "Kalkylark"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Kalkylark.

 1. 1. Designing smart call forwarding: creating a new type of product

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Sebastian Karabeleski; Oscar Sigurdsson; [2019]
  Nyckelord :user centered design; creating a new type of product; new type of product; new; designing; smart call forwarding; call forwarding; UCD; designing product; search test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the difficulties in designing new products is the absence of already tried metaphors, designs or ways to talk about the system. This thesis focuses on methods and practises one could potentially use when designing something new - and if there are any challenges one need to aware of as a designer of such a system. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsverktyg för toleransoptimering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Adela Gredic; Gabriella Tasci; [2019]
  Nyckelord :Tolerance-chain; EZtol; Simulation; Assembly Assurance; Statistics; Spreadsheet; Analysis; Reference Card; Price Indication; Toleranskedja; EZtol; Simulering; Monteringssäkring; Statistik; Kalkylark; Analys; Lathund; Prisindikation;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att utvärdera ett simuleringsverktyg för toleranskedjeanalyser i 1D, följt av en jämförelse med dagens metod att beräkna toleranskedjor i 1D med kalkylark i Excel. Simuleringsverktyget heter EZtol och har funnits sedan ett och ett halvt år tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Excel i redovisningsutbildningar : En studie om svenska lärosäten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Segerlund; Emil Gerdin; [2019]
  Nyckelord :Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalization; Spreadsheet; accounting; Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalisering; Kalkylark; Redovisning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga målet med redovisning har alltid varit detsamma, att skapa och förse information till interna och externa beslutsfattare. Redovisningsyrket har förändrats i och med digitaliserings intåg. För en redovisningsekonom är det därför av hög relevans att följa med i de tekniska hjälpmedlens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 5. 5. Tryckfall över värmeväxlare : En empirisk och teoretisk jämförelse av tryckfall över värmeväxlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Alexander Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Energiteknik; Strömningslära; Tryckfall; Förluster; Flödesrigg; Mätningar;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört på uppdrag av Scandymet AB. Huvudsyftet med arbetet är att undersöka om deras kalkylprogram överdimensionerar tryckfallet vid produktionen av värmeväxlare. LÄS MER