Sökning: "Kalkylering"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet Kalkylering.

 1. 1. Anbudskalkylering : Kalkylering av byte av takkonstruktion på kanslidelen av Skellefteå kommuns ishockeyhall Kopparhallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Martin Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Anbudskalkylering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som jag fått under min verksamhetsförlagda utbildning vid kalkylavdelningen hos Contractor bygg i Skellefteå så behandlar detta examensarbete anbudskalkylering. Jag har genomfört en kalkyl på ett byte av takkonstruktion på kanslidelen på ishockeyhallen Kopparhallen som Skellefteå kommun haft ute på avrop. LÄS MER

 2. 2. KL-trä som stommaterial : En analys av utvecklingsmöjligheter i projekteringsskedet för en ökad användning av KL-trä

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Gustafsson; Ida Mattsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; Prefabricated Concrete; Frame material; Hybrid solution; Climate impact; Cost; KL-trä; Prefabricerad betong; Stommaterial; Hybridlösningar; Klimatpåverkan; Kostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att bygga i ett högt tempo med hänsyn till Sveriges klimatmål är en utmaning och det krävs åtgärder i byggsektorn för att uppnå målen. Material som stål och betong har en energikrävande tillverkningsprocess och släpper ut en stor del av de totala växthusgaser som byggsektorn orsakar. LÄS MER

 3. 3. Kalkylmetoder vid offentliga investeringar : en jämförelse mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Emma Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Kommuner; kalkylmetoder; investeringar; osäkerheter; offentliga investeringar;

  Sammanfattning : Idag finns det 290 kommuner i Sverige som har ett stort ansvar för samhällsservicen invånarna nyttjar. För att utveckla samhället och dess funktioner krävs det investeringar varje år. Ett beslutsunderlag som ligger till grund för investeringarna är investeringskalkyler. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av omkostnader för tillfällig form : Utveckling av kalkylering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Anton Dahlström; Anton Schytzer; [2021]
  Nyckelord :Kalkyl; bygg; stomme; omkostnader; produktion; tillfällig form; effektivisering; arbetsplatsomkostnader; uppbockning; normalplan; stämp; gjutning; bjälklag;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att utveckla kalkylen kring omkostnader för tillfälligt form, specifikt uppbockning av normalplan i samarbete med JM AB. Problematiken med den aktuella kalkylen har varit att tiden ej varit inkorporerad, vilket har fått till följd att precisionen är låg för kalkylen. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och kalkylering av processer på tillverkande företag : Process-, och kostnadskartläggning av en ompackningsprocess

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sebastian Ericsson; Matilda Kruse; [2021]
  Nyckelord :Processer; kartläggning; ompackningsprocess; inköp; paketering; kostnadskartläggning; processtider; kalkylering; påläggsprocent; PDSA-cykeln.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map the costs linked to a repackaging process and to investigate how a repackaging process can be cost based. The study will answer the questions below: 1.        How can a process mapping be carried out? 2.       How can a cost mapping of a process be carried out? 3. LÄS MER