Sökning: "Kalla kriget"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Kalla kriget.

 1. 1. Krig tuktar land och folk : En undersökning av krigssjukvårdens utveckling i ljuset av den offentliga debatten under åren 1946 - 1960

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Igor Kourinnoi; [2021]
  Nyckelord :Krigssjukvård; kalla kriget; atombomben; civilförsvar; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Amazon, syjuntatant - lotta : Om frivilligdeltagandet inom Riksförbundet Sveriges lottakårer mellan 1960- och 1970-talen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Konstantinos Salonikidis; [2021]
  Nyckelord :lotta; lotta movement; lotta corps; SLK; voluntary defence; voluntary defense; military; gender; Sweden; Cold War; post-war years; Armed forces; lotta; lottor; lottarörelsen; lottakårer; SLK; frivilligförsvar; militär; genus; Sverige; kalla kriget; efterkrigstiden; föreningsliv; kvinnoförening; krigsmakten; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : This thesis on the Swedish voluntary women’s defence organisation Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK), studies how the board and the members of SLK discussed the problems and the meaning of voluntary defence work during the 1960s and 1970s. Furthermore the thesis aims to engage with previous research and give an explanation to why people may be interested in voluntary defence. LÄS MER

 3. 3. Civilförsvarssamarbete mellan Sverige och Danmark under kalla krigets början : En analys av korrespondensen mellan tre myndighetschefer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robin Wahl; [2021]
  Nyckelord :Civilförsvar; samarbete; kalla kriget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det svenska skyddsrumsbestådet : en undersökning av skyddsrummens relevans i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Holmberg; Martin Linjo; [2021]
  Nyckelord :Real estate development; civil defense; air raid shelters; Fastighetsutveckling; civilförsvar; skyddsrum;

  Sammanfattning : År 2002 fattade den svenska riksdagen beslutet att sluta bygga skyddsrum. Sverige har per capita näst flest antal skyddsrum i världen. Ett stort antal skyddsrum i Sverige, kombinerat med beslutet att inte bygga dem längre, har lämnat Sverige vid en vägkorsning. LÄS MER

 5. 5. På egna ben eller med grannarnas hjälp : En kvalitativ undersökning om framställningen av Sveriges civilförsvar 1947-1962

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sebastian Svahn; [2021]
  Nyckelord :Civilförsvar; kalla kriget; skandinaviskt samarbete; civilförsvarssamarbete; neutralitetspolitik; svensk neutralitet; Tidskrift för Sveriges Civilförsvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER