Sökning: "Kalle År"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kalle År.

 1. 1. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 2. 2. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER

 3. 3. Användning av upphovsrättsskyddade verk i politiska sammanhang : Vad får en upphovsman objektivt anses tåla?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kalle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; den ideella rätten; respekträtt;

  Sammanfattning : En upphovsman har enligt 3 § 2 st. upphovsrättslagen (URL) rätt till att dennes verk inte återges till allmänheten med en ändring eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. LÄS MER

 4. 4. Extraktion, analys och visualisering av arbetsplatslokalers nyttjandegrad hos AB Stokab

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kalle Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är utfört på AB Stokab. Ett företag som arbetar med fiberförbindelser i Stockholm stad och deras nät är störst i världen med över 1.25 miljoner kilometer av fiberkablar. Företaget har i många år haft ett system som loggar alla accesser som gjorts via en id-bricka som dras vid ingång till ett antal utrymmen i byggnaden. LÄS MER

 5. 5. Att motivera till hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kalle Mårdén; Mikael Odström; [2015-06-23]
  Nyckelord :Fetma; Övervikt; Rådgivning; Motivering; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och sjuklig fetma är ett av nutidens allvarligaste hälsoproblem. Idaglider runt 30 procent av världens befolkning av detta tillstånd, och detta antal befaras stiga till drygt 50 procent inom enbart femton år. LÄS MER