Sökning: "Kalle Andrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kalle Andrén.

  1. 1. Upplevda relationer mellan individuella elitidrottare och deras primära tränare: En prövning av självbestämmandeteorin

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Martina Andrén; Kalle Averfalk; [2019]
    Nyckelord :Self-Determination Theory; Individual elite athletes; Coaches; Relation; Motivation; Regulations; Självbestämmandeteorin; Individuella elitidrottare; Tränare; Relation; Motivation; Regleringar;

    Sammanfattning : Individuell elitidrott kan vara ensamt och motivationen behöver vara stor under en lång period för att prestera på topp och bibehålla träningsmängden. Det har visat sig att tränare är en av de viktigaste influenserna för idrottares motivation. LÄS MER