Sökning: "Kalle Cedervall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kalle Cedervall.

  1. 1. Jämförelse av central och lokal uppvärmning av mindre bostadsrättsförening

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Jonas Wernqvist; Kalle Cedervall; [2017]
    Nyckelord :Energycosts; geothermal heating; heat pump; investment calculation; heating; Energiförbrukning; bergvärme; frånluftsvärmepump; värmepump; investeringskalkyl; uppvärmning; byggnadens specifika energianvändning;

    Sammanfattning : Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder. LÄS MER