Sökning: "Kalle Grahn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kalle Grahn.

 1. 1. Barnets religionsfrihet i en medialiserad kyrka : Om ungas plats i Svenska kyrkans digitala omställning under coronaviruspandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kalle Grahn; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; freedom of religion; medializing; Church of Sweden; youth; Covid-19; religionsfrihet; medialisering; Svenska kyrkan; ungdomar;

  Sammanfattning : In this study the medializing of the Church of Sweden during the COVID-19 pandemic have been examined to see the impact on youths’ freedom of religion during the time of the Swedish national restrictions to prevent the spread of COVID-19. The digital adaption of the Church of Sweden was analysed through the concept of amplification, framing and co-structuring, whilst Klasson Sundins theory on the child’s freedom of religion was adapted to investigate if the rights of the child have been limited by the restrictions to stop the spread of COVID-19 in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kalle Ågren; [2020]
  Nyckelord :kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Sammanfattning : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. LÄS MER