Sökning: "Kalle Ingerstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kalle Ingerstad.

  1. 1. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
    Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

    Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER