Sökning: "Kalle Kellokoski Adamsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kalle Kellokoski Adamsson.

  1. 1. De digitala verktygens betydelse för ämnet idrott och hälsa

    M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Kalle Kellokoski Adamsson; Tobias Holmqvist; [2021]
    Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; Digitalisering; Digital kompetens; Idrottslärare; Skola;

    Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om betydelsen av digitala verktyg i idrott ochhälsa. Syftet är att se vilka möjligheter som finns, och vilka hinder digitala verktyg kanmedföra i undervisningen. Digitala verktyg är högst relevant sett till vår profession, givetden digitaliseringsstrategi som svenska skolan förväntas följa. LÄS MER