Sökning: "Kalle Mattsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kalle Mattsson.

 1. 1. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 2. 2. Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrika Jonzon; Andrea Svenningsson; Kalle Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Reshoring; Drivers; Strukturella faktorer; Value chain; Value shop; Package logic; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. LÄS MER

 3. 3. Nelly, monsteragenten & Kalles nya klänning. : En studie om hur genusperspektivet används i böcker för åldrarna 6-9 i boklådor från stadsbiblioteket i Karlstad kommun.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Chaterine Mattsson; [2013]
  Nyckelord :Karlstad; gender; book boxes; children books; Karlstad; genus; boklådor; barnböcker;

  Sammanfattning : This work addresses how the book boxes that are shipped to different schools, that don’t havelibraries themselves, from the city library are composed in Karlstad municipality and whatbooks they may contain. A case study is made to find out which books can be included in theboxes. LÄS MER