Sökning: "Kallnäs Karolina Holmén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kallnäs Karolina Holmén.

  1. 1. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd till personer med bröstcancer: en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Tina Hellström; Kallnäs Karolina Holmén; [2020]
    Nyckelord :breast cancer; literature review; nursing care; person centered care; physical activity; bröstcancer; fysisk aktivitet; litteraturöversikt; omvårdnad; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en internationellt växande sjukdom som drabbar framförallt kvinnor, med symtom och biverkningar från behandling som berövar personerna på glädjeämnen de tidigare upplevt. Fysisk aktivitet ger bland annat minskad östrogennivå, höga östrogennivåer sammankopplas med uppkomst av bland annat bröstcancer. LÄS MER