Sökning: "Kaltrina Haxha"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kaltrina Haxha.

 1. 1. Miljöperspektiv i verksamhetsstyrning : Hur små och medelstora företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Kadhim Jawad; Kaltrina Haxha; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Integrering; Miljö; Verksamhetsstyrning; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Magister thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics Authors: Kaltrina Haxha & Sara Kadhim Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg Title: Environmental perspective in corporate governance - How small and medium-sized companies work to integrate sustainability into their corporate governance. Background and problem: Sustainability has gained an increasing focus in today's society and thus different working methods have been established to prevent a negative impact on the environment. LÄS MER

 2. 2. Budgetens roll i småföretag : En kvalitativ studie i småländska företag

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kaltrina Haxha; Sara Kadhim; Joakim Valfridsson; [2021]
  Nyckelord :budget; budget i småföretag;

  Sammanfattning : The majority of all Swedish companies are small companies. In most companies, a budget is established. How a large company is governed, unlike a small one, can vary greatly, where budget work also varies depending on the size of the business. LÄS MER