Sökning: "Kalvningsintervall"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Kalvningsintervall.

 1. 1. Kalvningsintervallets betydelse för laktationen hos mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :kalvningsintervall; mjölkavkastning; fertilitet; laktationskurva;

  Sammanfattning : Den genomsnittliga mjölkavkastningen hos svenska mjölkkor ökar för varje år. Inom mjölkproduktionen är ett vanligt ekonomiskt mål att försöka uppnå ett kalvningsintervall på 12-12,5 månader. LÄS MER

 2. 2. Peripartumperiodens påverkan på mjölkkors fertilitet : en hög mjölkavkastning på bekostnad av fertiliteten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Svensson; [2017]
  Nyckelord :peripartumperioden; fertilitet; hälsa; immunosuppression; mjölkk;

  Sammanfattning : Årligen slås 100 000 mjölkkor ut i Sverige och nedsatt fruktsamhet är en av de viktigaste orsakerna. Kors fertilitet är multifaktoriellt betingad och påverkas därför lätt av förändringar i nutrition, hälsa och stress med mera. LÄS MER

 3. 3. Reproductive management and performance in smallholder dairy farms in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kajsa Celander; [2017]
  Nyckelord :Reproduction; reproductive performance; reproductive management; smallholder dairy farm; Tajikistan;

  Sammanfattning : Tajikistan is classed as a lower-middle-income country with 1/3 of its population living in poverty, facing several challenges restraining its development. One contributing factor of restraining the development is the low level of income – individually and nationally. LÄS MER

 4. 4. Prevalence and risk factors for BVDV in goats and cattle in and around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lysholm; [2017]
  Nyckelord :BVDV; Bovine Viral Diarrhoea Virus; seroprevalence; risk factors; Botswana; goats; cattle; livestock; Bovint Virus Diarré Virus; seroprevalens; riskfaktorer; getter; nötkreatur; boskap;

  Sammanfattning : SUMMARY Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) is a cause of severe deterioration in animal health as well as grave economic losses globally. Infection is often inapparent but the virus can also cause respiratory signs, diarrhoea, pyrexia, decreased production, immunosuppression and reproductive problems such as increased calving intervals and abortions. LÄS MER

 5. 5. Olika utfodringssystem till mjölkkor i Hallands län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Berntsson; [2017]
  Nyckelord :fullfoder; ; blandfoder; ; individuell utfodring; TMR; ; PMR; ; individual feeding;

  Sammanfattning : ABSTRACT When investing in a new feeding system there are both advantages and disadvantages, and there are a lot of opinions about the systems excellence. In this study, I compared Total Mixed Ration (TMR), Partly Mixed Ration (PMR) and individual feeding at 15 dairy farms located in Halland, the southwest parts of Sweden. LÄS MER