Sökning: "Kameraövervakning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Kameraövervakning.

 1. 1. Intresseavvägningen mellan bevakningsintresse och personlig integritet vid kameraövervakning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Kameraövervakning; Kamerabevakning; GDPR; Intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, the permit requirement regarding camera surveillance for many actors was abolished. The abolition was prompted by the newly established Kamerabevakningslag (2018: 1200). The abolition of the permit requirement meant that actors themselves must carry out an assessment regarding whether their camera surveillance is permitted or not. LÄS MER

 2. 2. Djupinlärning för kameraövervakning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Deep learning; PyTorch; 3D CNN; 3D ResNet; Djupinlärning; PyTorch; 3D CNN; 3D ResNet;

  Sammanfattning : Allt fler misshandelsbrott sker i Sverige enligt Brå. För att reducera detta kan det som fångats på övervakningskameror användas i brottsutredningar, för att senare användas som bevismaterial till att döma den eller de skyldiga till brottet. Genom att optimera övervakningen kan företag använda sig av automatiserad igenkänning. LÄS MER

 3. 3. Vad är ett skyddat rum? : En studie om upplevd trygghet i offentliga rum

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elena Kokkalis; Josephine Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :protected space; security; insecurity; public space; gendered city; women;

  Sammanfattning : Otryggheten i Sverige har ökat markant under de senaste åren. Bara i Stockholm har den i helhet ökat med 2 % från 2014 till 2017. Den gruppen som är mest utsatt för otrygghet är kvinnor, hela 36% av kvinnorna i Sverige är oroliga över att utsättas för brott. LÄS MER

 4. 4. Polismyndighetens kamerabevakning med drönare i brådskande fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Halldén; [2020]
  Nyckelord :polis; polisen; drönare; UAV; UAS; polismyndigheten; kamerabevakning; kamerabevakningslag; kameraövervakning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SANNINGEN BAKOM KAMERAÖVERVAKNING : En kvalitativ studie om kameraövervakningen i Uppsala- och Västerås utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fro Shamal Jalal; [2020]
  Nyckelord :Camera surveillance; crime prevention; personal integrity; segregated areas; power; segregation; Kameraövervakning; brottsförebyggande; personlig integritet; utsatta områden; makt; segregation;

  Sammanfattning : For many years, camera surveillance has been used for crime prevention purposes in public places, but also in vulnerable areas. However, the use of camera surveillance has in many cases been complicated in connection with, among other things; privacy, exercise of power and segregation. LÄS MER