Sökning: "Kamya Sati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kamya Sati.

  1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

    Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

    Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
    Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

    Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER