Sökning: "Kanalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Kanalisering.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Kanalisering och restaurering av vattendrag och dess påverkan på mossamhällen i strandzonen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carola Knudsen; [2019]
  Nyckelord :Bryophytes; liverworths; mosses; channelization; restoration; stream ecosystem; bryophyte communities; riparian zone; Mossa; mossor; kanaliserade vattendrag; restaurering; mossamhällen; sötvattensekosystem; levermossor; strandzonen;

  Sammanfattning : In the 1850s when the timber floating began in Sweden many streams were channelized, which meant that the streams were straightened out, side channels were closed, and stones, trees and boulders were moved out to the banks of the streams. These measures altered the morphology of the streams, causing impediments to water moving in from the stream to the riparian zone, and reduced flooding frequency. LÄS MER

 3. 3. Och de ha?danga?ngnas andar skall nu vittna da?rom..

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabet Kedziora; [2019]
  Nyckelord :Postkolonialism; Imperialism; Spiritualism; Spiritualistisk; NewAge; Eurocentrism; Kristocentrism; Utvecklingstanken; Andevärlden; Kanalisering; Efteråt?; Diskursanalys; Ideologimaskineriet;

  Sammanfattning : This essay examines how articles in the Swedish spiritualistic journal Efteråt? – which por- trayed the afterlife – were affected by imperialistic discourse and its associated power structures. The source material for the investigation is articles that were published between 1891- 1919 as channelized messages through mediums, and which depict what throughout the essay is referred to as ’the other side’: realms beyond death. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Skarin; [2018]
  Nyckelord :konflikt; naturmark; naturum; tillgänglighet; visuellt upplevelsevärde;

  Sammanfattning : Naturmarker och dess upplevelsevärden förvanskas många gånger av de tillgänglighetsanpassningar som görs i dessa områden. Det finns en konflikt mellan tillgänglighetsanpassningar i naturmiljöer och dess upplevelsevärden. LÄS MER

 5. 5. "Drivfjädrarna voro inte alltid desamma" - de svenska frivilligas motiv för att delta i det finska inbördeskriget 1918

  Master-uppsats,

  Författare :Marcus Eifrém; [2016-02-04]
  Nyckelord :finska inbördeskriget; svenska frivilliga; kollektiva minnen; berättelser; historiebruk; kollektiva identiteter; finlandsfrivilliga; glömska;

  Sammanfattning : Sammanfattning och diskussion Under nästan alla tider och under en mängd omständigheter har svenska män, och i vissa fall kvinnor, tagit sig iväg för att kriga. De frivilliga i det finska inbördeskriget är på så sätt inte unika. LÄS MER