Sökning: "Kandidat"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Kandidat.

 1. 1. Robust Booster Landing Guidance/Control

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Ugurcan Çelik; [2020]
  Nyckelord :Booster; Rocket; Reusable; Stage; Vertical; Landing; Auto-Pilot; Guidance; Control; Navigation; Reinforcement Learning; Robust; Optimization; Optimal Control; Uncertainty Analysis; Booster; raket; återanvändbar; scen; vertikal; landning; autopilot; ledning; kontroll; navigering; förstärkningsinlärning; robust; optimering; optimal kontroll; osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : The space industry and the technological developments regarding space exploration hasn’t been this popular since the first moon landing. The privatization of space exploration and the vertical landing rockets made rocket science mainstream again. LÄS MER

 2. 2. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Sammanfattning : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. LÄS MER

 3. 3. Characterization of InAs-Al semiconductor-superconductor hybrid devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Markus Aspegren; [2020]
  Nyckelord :quantum dot; superconductivity; quantum transport; josephson junction; spectroscopy; yu-shiba-rusinov; hybrid devices; sub-gap states; quantum computer; majorana bound state; bogoliubov quasiparticle; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis we study charge and spin transport through InAs-Al nanowire superconductor-semiconductor hybrid devices. We focus on assessing the quality of the InAs-Al contact interface when using a weak HCl acid to wet-etch the nanowire surface prior to metal evaporation. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen anpassat sin kommunikationsstrategi under spridningen av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Henry Forsman; Julia Weideborn; [2020]
  Nyckelord :Kris; Kommunikation; Kommunikationsstrategi; Varumärke; Sociala medier; Budskap; Frekvens; Word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi Författare: Henry Forsman och Julia Weideborn Handledare: Hans Allmér Examinator: Kaisa Lund Kurs: 2FE77E - Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, vårterminen 2020. Problemformulering: Spridningen av coronaviruset har försatt samhället i en prekär sits för bedrivande av restaurangverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Measuring resistivity in a contactless fashion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jim Klintrup; [2020]
  Nyckelord :resistivity; magnetic; field; diffusive; eddy; current; coils; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to develop a rig to measure the resistivity of a metal sample. The initial testing of the rig would be done at room temperature and calibration of the setup would be done with aluminum samples and then metallic alloys would be studied. LÄS MER