Sökning: "Kandidat"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Kandidat.

 1. 1. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 2. 2. Sommarblommornas intåg. En studie av gravplanteringar inom Svenska kyrkan 1940 - 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Cornelia Bäck Silfors; [2019-04-25]
  Nyckelord :Cemetery; grave plantations; summer flower; cultural preservation; kyrkogård; gravplantering; sommarblommor; kulturvård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidat-examen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot trädgårdens hantverk2019.... LÄS MER

 3. 3. MRI Signals Simulation for Validation of a New Microvascular Characterization

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Aurélien Delphin; [2019]
  Nyckelord :MRI; fingerprinting; simulations; MRVox2D;

  Sammanfattning : Conventional MRI techniques are not convenient when it comes to study cerebral microvascularization due to the length of the scans needed. A technique called Magnetic Resonance Fingerprinting (MRF) is an excellent candidate to solve this problem as it requires much shorter scan durations. LÄS MER

 4. 4. GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lisette Lansryd; Madeleine Engvall Birr; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; GDPR; Regression Analysis; Multiple Linear Regression; Categorical Variables; Flygresor.se; Kandidat examensarbete; Multipel Linjär Regression; GDPR; Regressionsanalys; Kategoriska Variabler; Flygresor.se;

  Sammanfattning : The possible effects of the General Data Protections Regulations (GDPR) have been widely discussed among policymakers, stakeholders and ordinary people who are the objective for data collection. The purpose of GDPR is to protect people’s integrity and increase transparency for how personal data is used. LÄS MER

 5. 5. Mikrobearbetning av Kollagen Baserad Hydrogel Med en Femtosecond Laser För Vaskulär Vävnadsteknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sahal Sahal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tredimensionell cell odling (3D model) har visats sig vara en mer effektiv metod för att efterlinka in-vivo celler än de tvådimensionella metoder (2D model) som används idag. En utmaning som förhindrar användningen av 3D modeller är den begränsade diffusionen av syre inom dem. Endast celler som är i närheten av en yttre yta överlever. LÄS MER