Sökning: "Kandidatarbete industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Kandidatarbete industriell ekonomi.

 1. 1. Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sara Barwary; Tina Abazari; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; financial outcome; transformations; stationarity; tests of hypothesis; EWMA; Kandidatarbete; finansiell avkastning; transformationer; stationäritet; hyoptestest; EWMA;

  Sammanfattning : In thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics in cooperation with Svenska Handelsbanken given transformations was examined in order to assess their ability to make a given time series stationary. In addition, a parameter α belonging to each of the transformation formulas was to be decided. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier och musikfestivaler : En kvantitativ och jämförande studie om skillnaden mellan män och kvinnors användande av musikfestivaler's konton på sociala medier sett från ett marknadsföringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jenny Claurentzius; Fanny Malmborg; Sofie Svedin; [2017]
  Nyckelord :marketing; social media; music festival; gender difference; trademark; marknadsföring; sociala medier; musikfestival; genusskillnad; varumärke;

  Sammanfattning : Titel: Sociala medier och musikfestivaler - En kvantitativ och jämförande studie om skillnaden mellan män och kvinnors användande av musikfestivaler`s konton på sociala medier sett från ett marknadsföringsperspektiv. Författare: Jenny Claurentzius, Fanny Malmborg och Sofie Svedin Handledare: Thomas Michel Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  Syfte: Att öka förståelsen för de skillnader som finns mellan män och kvinnors användande av de konton som musikfestivaler innehar på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Identifiering och analysering av faktorer som Påverkar fotbollsövergångsummor

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adib Kamal; Patrick Zarabi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete, inom matematisk statistik och Industriell Ekonomi, består av två delar. Syftet med den första delen är att, med hjälp av en multipel linjär regression, skapa en prediktionsmodell för priset på transferövergångar för fotbollsspelare. Datan för studien samlades från den tyska hemsidan transfermarkt.co. LÄS MER

 4. 4. Social Marknadsföring : Konsumenters prioritering av funktionella och symboliska värden kopplade till konsumtionenav nötkött.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Niklas Ahl; Yingwai Foong; Victor Mörk; [2016]
  Nyckelord :Social Marketing; Consumption of Beef; Consumer behaviour; Social marknadsföring; nötköttkonsumtion; konsumtionsbeteende;

  Sammanfattning : Titel: Social marketing: Konsumenters prioritering av funktionella och symboliska värden kopplade till konsumtionen av nötkött.   Författare: Ahl Niklas, Foong Yingwai, Mörk Victor   Handledare: Henrik Sällberg   Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola   Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng   Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera under vilka omständigheter social marknadsföring påverkar konsumentens prioritering av funktionella och symboliska värden kopplade till konsumtionen av nötkött. LÄS MER

 5. 5. Employee advocacy på Facebook : En studie ur konsumenternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ebba Sjöstrand; Ylva Nelson; [2016]
  Nyckelord :employee advocacy; medarbetare; sociala nätverk; sociala medier; Facebook; employee; advocacy;

  Sammanfattning : Titel: Employee advocacy på Facebook - En studie ur konsumenternas perspektivFörfattare: Ylva Nelson och Ebba SjöstrandHandledare: Anders WrenneInstitution: Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska HögskolaKurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoängSyfte: Den här studien syftar till att öka kunskapen om employee advocacy genom att studera forskningsområdet ur konsumenternas perspektiv.Metod: En enkätundersökning med 203 respondenter. LÄS MER