Sökning: "Kandidatuppsats bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kandidatuppsats bibliotek.

 1. 1. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Max Peterson; [2019]
  Nyckelord :fisk; miljögifter; PCB; dioxiner; tungmetaller; hälsoeffekter; västkusten; Östersjön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Kompositionen av digitala värdeerbjudanden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonas Sjöberg; Frida Valvring; [2018]
  Nyckelord :Service Dominant Logic; value proposition; practices; service innovation; best practices; Tjänsteorienterade perspektivet; digitalt värdeerbjudande; praktiker; tjänsteinnovation; bästa praxis;

  Sammanfattning : Forskare och praktiker är överens om att digital tjänsteinnovation är en absolut nödvändighet för organisatorisk överlevnad. Att tillämpa ett tjänsteperspektiv vid innovationsarbete är emellertid inte någon mindre förändring. Det är ett paradigmskifte där traditionella ideal ersätts med nya. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett rum för två : En fallstudie av två integrerade folk- och skolbibliotekslokaler i Umeåregionen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kevin Rova; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom denna kandidatuppsats undersöks två integrerade folk- och skolbiblioteks arbete med att anpassa sina fysiska lokaler till verksamhetsformen, hur detta arbete återspeglas i hur biblioteksanvändare rör sig inom och använder sig av bibliotekens lokaler, samt hur bibliotekarier resonerar kring olika möjligheter och svårigheter i koppling till verksamhetsformen utifrån aspekter som lokal, lokalisering, och rörelsemönster. Studien genomfördes nov-dec 2016 genom intervjuer och observationer på två integrerade bibliotek inom Umeåregionen. LÄS MER

 4. 4. Barnen, läsningen och biblioteket : En studie kring barnens egen uppfattning kring deras läsning och biblioteksbrukande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Fridvall Niklasson; [2016]
  Nyckelord :Barn; läsning; rekreationell läsning; bibliotek; skolbibliotek; bibliotekarie; skolbibliotekarie; fritidsaktiviteter; läsande förebild;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ studie riktad mot barn i bokslukaråldern. Studien syftar på att undersöka barns attityd till läsning och biblioteket och vad som i barns liv kan konkurrera med deras rekreationella läsning. LÄS MER

 5. 5. Rumänien som turistland : en komparativ studie av attityder i tryckta reseguider

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Linnéa Hulthén; [2015]
  Nyckelord :Rumänien; reseguide; EU; diskurs; metaforanalys; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar Rumänien som turistmål och undersöker med hjälp av metafor- och visuell textanalys hur landet framställs, med syfte att försöka svara på om diskursen har påverkats av europeiseringsprocesser och EU-medlemskap och hur den i så fall förändrats under de senaste decennierna. Det undersökta materialet består av reseguider utgivna på svenska och engelska, som i skrivande stund finns tillgängliga på svenska bibliotek. LÄS MER