Sökning: "Kandidatuppsats mälardalen data"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Kandidatuppsats mälardalen data.

 1. 1. Psykiskt avstånd : En kvalitativ studie om det psykiska avståndets påverkan på Generation Y och Generation Z när de handlar online.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Marcel Nieminen; Allan Saeed; Daniel Sarhang; [2021]
  Nyckelord :Psychic distance; e-commerce; consumer confidence; uncertainty; and commitment.; Psykiskt avstånd; e-handel; konsumentförtroende; osäkerhet och engagemang;

  Sammanfattning : Datum: 2021-06-02 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Nieminen Marcel (98/04/12) Saeed Allan (97/07/17) Sarhang Daniel (97/10/05) Titel: Psykiskt avstånd - En kvalitativ studie om det psykiska avståndets påverkan på Generation Y och Generation Z när de handlar online. Handledare: Johan Grinbergs Nyckelord: Psykiskt avstånd, e-handel, konsumentförtroende, osäkerhet och engagemang Frågeställning: Hur påverkar psykiskt avstånd Generation Y och Generation Z när de handlar online? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur psykiskt avstånd påverkar svenska konsumenter i olika åldersgrupper. LÄS MER

 2. 2. RÄDDA VÄRLDEN MEN HA KUL PÅ VÄGEN : En studie om drivkrafter som motiverar respektive hindrar köp av elbilar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Lindgren; Alexander Ström; [2020]
  Nyckelord :Electric vehicle; sustainable consumption; values; attitude; motivation; dilemma; Elbil; hållbar konsumtion; värderingar; attityd; motivation; dilemma;

  Sammanfattning : DATUM: Slutseminarium; 2020-06-02 & slutversion; 2020-06-08 NIVÅ: Kandidatuppsats i företagsekonomi, FOA300, VT20 INSTITUTION: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik, Mälardalens Högskola.  FÖRFATTARE: Jonathan Lindgren (95/03/23), Alexander Ström (93/06/24) TITEL: RÄDDA VÄRLDEN MEN HA KUL PÅ VÄGEN; En studie kring drivkrafter respektive hinder vid köp av elbilar HANDLEDARE: Aswo Safari NYCKELORD: Elbil, hållbar konsumtion, värderingar, attityd, motivation, dilemma SYFTE: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka drivkrafter som motiverar eller hindrar den svenska konsumenten till ett hållbart köp av elbil. LÄS MER

 3. 3. Win–Win? : -En kvalitativ studie om franchisetagarens förhållningssätt till de faktorer som påverkar lönsamheten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filip Blomqvist; Emil Jansson; Peter Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Franchise; Ledarskap; Effektivitet; Lönsamhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Datum: 8/6–2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola   Författare: Emil Jansson (96-10-02) Filip Blomqvist (98-02-07) Peter Gustavsson (95-06-25)   Titel: Win–Win? – En kvalitativ studie om franchisetagarens förhållningssätt till de faktorer som påverkar lönsamheten.   Handledare: Kerstin Nilsson   Nyckelord: Franchise, Ledarskap, Effektivitet, Lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Varför internationell marknadsföring : En studie om internationella marknadsföringsstudenters motivationer bakom deras programval 

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Dominic Mills; Maximilian D´Alessandro; [2020]
  Nyckelord :Motivation; students; consumer behaviour; hedonism; utilitarism; intrinsic motivation; extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Abstract   Date:                           2020/06/02   Level:                          Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr   Institution:                  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                      D’alessandro Maximillian            &       Mills Dominic                            (1995/02/11)                                                    (1998/09/26)   Title:                            Why international marketing? - A study on the underlying motivational factors behind international marketing students choice of higher education   Tutor:                          Andreas Pajuvirta   Keywords:                   Motivation, students, consumer behaviour, hedonism, utilitarism, intrinsic motivation, extrinsic motivation   Research question:      Which motivational factors affect students when choosing the international marketing programmes in Sweden?   Purpose:                     The aim of this study is to contribute to a greater understanding of the existing, limited research regarding the motivational factors behind international marketing students choice of course. Furthermore, the study aims to create a holistic view of what motivational factors affect international marketing students when choosing their course. LÄS MER

 5. 5. Gendertelling : En kvalitativ studie om hur könsdomineradeföretag kan attrahera arbetsföra av det motsatta könet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Allerborg; Felicia Holmlund; Stephanie Weber Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender norms; Gender segregation; Attitudes; External communication; Employer Branding; Könsnormer; Könssegregering; Attityder; Extern kommunikation;

  Sammanfattning : Datum: 2020-06-08 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Allerborg Elin (96/04/03), Holmlund Felicia (96/12/18), Weber Pedersen Stephanie (95/02/11). Titel: Gendertelling Handledare: Andreas Pajuvirta Nyckelord: Employer Branding, Könsnormer, Könssegregering, Attityder, Extern kommunikation Frågeställning: Vad influerar arbetsföras attityder mot könsdominerade företags externa employer branding? Syfte: Syfte med studien är att könsdominerade företag ska kunna anpassa sin externa employer branding för att öka möjligheten att attrahera det motsatta könet. LÄS MER