Sökning: "Kandidatuppsats service management"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Kandidatuppsats service management.

 1. 1. Att äga eller inte äga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Mellesmo Sebyhed; Ellinor Westesdotter; [2021]
  Nyckelord :Delningsekonomi; bildelning; konsumtionsbeteende; hållbarhet; normer; drivkrafter och barriärer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att äga eller inte äga? En studie kring människors inställning till bildelning. Ämne/kurs: KSMK65, Examensarbete för kandidatuppsats, 15 hp Författare: Emma Mellesmo Sebyhed & Ellinor Westesdotter Handledare: Josefine Östrup Backe Nyckelord: Delningsekonomi, bildelning, konsumtionsbeteende, hållbarhet, normer, drivkrafter och barriärer Syfte: Få en djupare förståelse för sambandet mellan normer kring hållbar konsumtion och delningsekonomi där bildelning tas upp som exempel. LÄS MER

 2. 2. Smart mobilitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Vangelis Alexander Pispas; Carl Wollin; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt" Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster. LÄS MER

 3. 3. Att leda och leda sig själv på distans: En kvalitativ studie om chefers utmaningar i ledarskapet och hur dessa bemöts under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Nathalie Bengtsson; Elin Thomsen; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Ledarskap i förändring krissituation; Psykosocial arbetsmiljö; Copingstrategier; Självledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Att leda och leda sig själv på distans - En kvalitativ studie om chefers utmaningar i ledarskapet och hur dessa bemöts under Covid-19 Författare: Elin Thomsen och Nathalie Bengtsson Handledare: Malin Andersson Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2021, 15 HP. Datum: 2021-05-26 Bakgrund och problemdiskussion: Tidigare forskning visar att krissituationer och förändringar kan vara påfrestande för chefer. LÄS MER

 4. 4. “Det är så homogent så det inte är klokt” : En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shuaib Alkhammasi; Katerina Shyshko; [2021]
  Nyckelord :jämställdhetsinriktat förändringsarbete; nätverk jämställd räddningstjänst NJR ; homosocialitet; positiv särbehandling;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats, “Det är så homogent så det är inte klokt”- En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten, är en studie som undersöker förhållningssättet till jämställdhetsarbetet bland medarbetarna på olika hierarkiska nivåer inom ett räddningsförbund. För att kunna uppnå studiens syfte på ett genomgripande sätt valde vi även att undersöka om medlemskapet Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) har utgjort någon påverkan på medarbetarnas och chefernas förhållningssätt till jämställdhetsinriktad förändringsarbete. LÄS MER

 5. 5. Institutionaliserade recept i Trafikverket : En kandidatuppsats om kvalitetsstyrning och tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gina Melki; Patricia Melke; [2021]
  Nyckelord :Quality management; service design; organizations recipes; new public management; total quality management; institutional theory; Kvalitetsstyrning; tjänstedesign; organisationsrecept; new public management; total quality management; institutionell teori.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study why and how the Swedish Transport Administration has applied quality management and service design. This study applies the institutional theory and theory behind New Public Management. Total Quality Management and service design are used as study objects. LÄS MER