Sökning: "Kandidatuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Kandidatuppsatser.

 1. 1. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 2. 2. Vad skriver de om? : En kvantitativ undersökning om ämnesvalen i kandidatuppsatser i historia inom lärarutbildningen vid fyra lärosäten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :sara karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Examensarbetet om examensarbeten. En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Emilia Johansson; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ska du börja skriva uppsats? Har du kanske redan börjat? Eller började du förra året och borde varit klar för längesen?Om du blir klar med kandidatuppsatsen i tid beror delvis på vilken utbildning du läser. Det visar en undersökning av studieresultat för 1 726 studenter på Göteborgs Universitet. LÄS MER

 4. 4. En studie för underlag till framtida produktutveckling av regnjackor

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :LINA LE; [2014]
  Nyckelord :produktutveckling; mode; komfort; komfortupplevelser; konsumenter; användare; behov; plagg; regnjackor; ytterjackor; kläder;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av en studie om de faktorer som påverkar olika aspekter av komfort i regn-jackor och ytterjackor samt en undersökning över behov av regnjackor för stadsmänniskor som vill klä sig city-snyggt, men ändå ankomma torr och presentabel till sin arbetsplats. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om ett samband fanns mellan de komfortupplevelser som uppstår hos användare av regnjackor och användare av ytterjackor. LÄS MER

 5. 5. Samtidig, plattformsoberoende och materiell : en undersökning av kandidatuppsatser vid Förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Freke Räihä; [2014]
  Nyckelord :förlags- och bokmarknadskunskap; bokmarknadskunskap; förlagsvetenskap; interdisciplinär; vetenskapsteori; litteratursociologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ämnesval samt i viss mån metodik och teoretisk utgångspunkt inom en avgränsning bland en mängd kandidatuppsatser inom disciplinen förlagskunskap i utbildningen Förlags- och bokmarknads­kunskap. I undersökningen finns ett resonemang kring dessas yrkes­inriktning och hur uppsats­skribenterna gestaltar detta genom de fokus som deras uppsatser tar. LÄS MER