Sökning: "Kandidatuppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Kandidatuppsatser.

 1. 1. FraMe : Design and construction of an automatically framing camera mount

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANTON GRAHN; ADAM THÅLIN; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; Raspberry Pi; Camera; Infrared; Video tracking; Mekatronik; Raspberry Pi; Kamera; IR; Bildspårning;

  Sammanfattning : The scope of this bachelor’s thesis was to investigate the use of infrared light to track an object in an image. The goal of the report was to build a full-scale prototype of a camera mount to understand what type of setup is ideal for delivering good tracking performance with infrared (IR) light, an IR-camera and a reflector. LÄS MER

 2. 2. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 3. 3. Varför stannar de? : Om varför socialsekreterare väljer att stanna på sin arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Sturesson; Ulrika Öhrling; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; socialsekreterare; trivsel; stöd; meningsfullt;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning kring varför socialsekreterare väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats. Denna uppsats fokuserar på motsatsen, det positiva med att arbeta på socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Vad skriver de om? : En kvantitativ undersökning om ämnesvalen i kandidatuppsatser i historia inom lärarutbildningen vid fyra lärosäten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :sara karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Examensarbetet om examensarbeten. En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Emilia Johansson; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ska du börja skriva uppsats? Har du kanske redan börjat? Eller började du förra året och borde varit klar för längesen?Om du blir klar med kandidatuppsatsen i tid beror delvis på vilken utbildning du läser. Det visar en undersökning av studieresultat för 1 726 studenter på Göteborgs Universitet. LÄS MER