Sökning: "Kano Model"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Kano Model.

 1. 1. Verification of CEVT Steering System Specification

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Adam Lundström; [2019]
  Nyckelord :Product development; Product specification; Kano; Quality Function Deployment; QFD Steering gear; Steering column; Customer needs; Metrics;

  Sammanfattning : This thesis covers the development of a component specification for the steering system of vehicles engineered by CEVT. This includes the components steering column, intermediate shaft, steering gear and tie rods. Due to the reuse of requirements on the component specification from previous projects it now lacks connection to customer needs. LÄS MER

 2. 2. User Preferences of Application Attributes During Product Browsing : An Investigation of Customer Experience in Fashion E-Commerce

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Anton Johansson; Christoffer Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Quality; Customer Experience; User Experience; Customer Satisfaction; Theory of Attractive Quality; Kano Model; Mobile Application; Fashion Industry.;

  Sammanfattning : In a fast-changing retail environment, including hard competition and demanding consumers, the customer experience of the purchasing service is crucial to gain a competitive advantage. Since consumers are to some extent moving from offline to online, and from desktop shopping to purchasing clothing in a mobile application, there is a need for investigating consumers expectations of their experience of a mobile application. LÄS MER

 3. 3. 2018 - an IPA Odyssey: A single case study of how an Intelligent Personal Assistant should be constructed to align with the value proposition of Lynk & Co

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Philip Smith; Vincent Tollesson; [2018-08-02]
  Nyckelord :HRI; Human-Robot Interaction; IPA; Intelligent Personal Assistant; Customer-centric; Service-dominant logic; User acceptance; Value proposition; Value proposition canvas;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. The effect of IoT on revenue streams and product features within the mechanical industry : Development of a business model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHN FRANSSON; MARTIN WÅHLSTRAND; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; digitalization; servitization; Industry 4.0; Business Model Canvas; BMC; business models; KANO model.; Internet of Things; IoT; digitalisering; Industri 4.0; Business Model Canvas; BMC; affärsmodeller; KANO-modellen;

  Sammanfattning : A mechanical industry company’s need for an effective and suitable business model is higher than ever before due to new emerging technologies, especially within digitalization and Industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. Injektionskoncept för reumatiker : Förbättrad ergonomi vid långa injektionstider

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Amanda Lagos Sallhed; Hedvig Simonsson; [2018]
  Nyckelord :Auto injector; biological drugs; injector; SHL Group; Chronical disease; rheumatism; ergonomic; industrial design; aid; Autoinjektor; biologiska läkemedel; injektor; SHL Group; kronisk sjukdom; reumatism; ergonomi; industridesign; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på uppdrag av företaget SHL Group AB, som producerar injektorer för patienter med kroniska sjukdomar. Injektorerna är anpassade för att patienten själv ska hantera dem i hemmet. Läkemedel som tas fram idag blir allt mer komplexa vilket kan leda till större volymer och längre injektionstider. LÄS MER