Sökning: "Kantpress"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kantpress.

 1. 1. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Processeffektivisering av kantpressar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hanna Loodin-Ek; Rebecka Schalin; [2018]
  Nyckelord :Stream line; Lean; standardized work methods; Ishikawa and SMED.; Effektivisering; Lean; Standardiserat arbetssätt; Ishikawa och SMED.;

  Sammanfattning : Studien undersöker processen i plåthallen vid kantpressarna på Systemair Sverige AB i kommunen Skinnskatteberg. Systemair Sverige AB är ett företag som tillverkar luftridåer, ventilationssystem och luftaggregat och är ledande på marknaden inom sitt område. LÄS MER

 3. 3. Införande av helautomatisk kantpressning baserad på digital ritning med industriell robot och kantpress i samverkan

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Tina Cheung; Tommie Pollack; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reducering av ledtider samt framtagande av kalkylmodell

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingProduktionsteknik

  Författare :Marcus Birgersson; [2008]
  Nyckelord :Ledtider; 5S; Kantpress; Kalkylsystem;

  Sammanfattning : Rimaster Kisa AB is a member of the Rimaster Group, the corporation was bought from Samhall AB in January 2007. The corporation is producing mechanichs needed by the Rimaster group as well for external costumers. Samhall AB is now functioning as a provider of labor for Rimaster Kisa, as the company is hiring personnel from Samhall AB. LÄS MER