Sökning: "Kapferers brand identity prism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kapferers brand identity prism.

 1. 1. Semiotisk analys på varumärkesidentiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Enlund; Sofia Koltsida; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :brand identity; brand communication; brandimage; content marketing; Kapferer s brand identity prism.; varumärkesidentitet; varumärkeskommunikation; varumärkesimage; innehållsmarknadsföring och Kapferer´s brand identity prism;

  Sammanfattning : Visuell kommunikation är en stark marknadsföringsstrategi för att exponera ett varumärkes identitet därav är sociala medier är därför en väsentlig marknadsföringsplattform för att förstärka varumärkets distinkta idé om deras identitet. Den visuella interaktionen från varumärket genererar skapandet av tankar, kopplingar och minnesvärda upplevelser för konsumenterna som kommer påverka deras relation till varumärket. LÄS MER

 2. 2. Flaggskeppsbutiker : en studie om användningen av konceptet på massmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Hultén; Linnea Granath; [2017]
  Nyckelord :Flagship stores; Marketing; Marketing mix; Kapferer’s Brand Identity Prism; Brand identity; Brand personality; Flaggskeppsbutiker; Marknadsföring; Marknadsföringsmix; Kapferers Identitetsprisma; Varumärkesidentitet; Varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how brands in the mass market use flagship stores - both from a marketing perspective and a brand perspective. We wanted to study if the brand identity affects whether a brand chooses to establish flagship stores or not. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och Personligt Varumärke : En kvalitativ studie om hur det personliga varumärket påverkar ledarskapet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Birgersson; Linus Larsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; personal branding; affect; banking sector; Ledarskap; personligt varumärke; påverkan; banksektorn;

  Sammanfattning : Ever since the concept of the personal brand had been coined, observations and surveys of it have become more interesting since it has been proven to have positive effects for leadership and the organization. Since bank employees are responsible for doing business directly to thebank's customers, they are considered to be the organization's most important resource. LÄS MER

 4. 4. Den alkoholfria cocktailbaren : En kvalitativ och kvantitativ studie om förhållandet mellan Juiceverkets varumärkesidentitet och image

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Gallegos Wallgren; Thea Petersen; [2016]
  Nyckelord :Brand Identity Prism; encoding decoding; image; Identitet; varumärke;

  Sammanfattning : För ett framgångsrikt varumärke är det viktigt att konsumenterna ser på företaget på samma sätt som företaget ser på sig själv. Det vill säga att ett företags identitet stämmer överens med företagets image. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers påverkan på internal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Elmberg; Susanna Mårtensson; Johanna Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Internal Branding; Mellanchefer; Branding; Organisationsstruktur; Kommunikation.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur mellanchefer kan påverka internal branding samt klargöra vilka beståndsdelar av internal branding som gör mellanchefer till ett strategiskt verktyg i servicebranschen. Fallstudien har genomförts med en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats som har inslag av induktion. LÄS MER