Sökning: "Kapitalandelslån"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Kapitalandelslån.

 1. 1. Kapitalandelslån och islamisk finans : möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Omid Nejat; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kapitalandelslån : – Ur ett bolagsrättsligt, skatterättsligt och redovisningsrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Lindgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vinst - och kapitalandelslån : En jämförande studie av de finansiella instrumenten

  Master-uppsats,

  Författare :Romil Varli; [2013]
  Nyckelord :Vinstandelslån; Kapitalandelslån; Vinstandelsbevis; Kreuger; Participating Debentures; Lånedebentures; Delägar-debentures; Vinstandelsränta;

  Sammanfattning : Både vinstandelslån och kapitalandelslån är två välkända finansiella instrument vars förflutna är händelserik. Dessa instrument användes för första gången under Ivar Kreugers tid 1928, vars benämning under den tiden var participating debentures. LÄS MER

 4. 4. Kapital- och vinstandelslån : En studie av gällande rätt och användningsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Helle; [2012]
  Nyckelord :Kapitalandelslån; vinstandelslån; kapitalandelsbevis; vinstandelsbevis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Frusen Kreditmarknad : En studie i hur börsnoterade bolag finansierar sin verksamhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Gustav Andersson; Fredrik Zeffer; [2009]
  Nyckelord :Refinansieringsrisk; Finansiering; Kreditrating; Finanskris; Kreditfaciliteter; Låneförfall; Kapitalandelslån; Obligationer; Exportkreditnämnden; Volatilitet;

  Sammanfattning : Dagens finanskris är något som berör alla parter i ett företag på något sätt oavsett vilken näringsgren företaget är verksamt i. Den rådande ekonomiska situationen väckte ett intresse hos oss och vi ställde oss frågande till om företagen är så drabbade som media framställer dem. LÄS MER