Sökning: "Kapitalbindning"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Kapitalbindning.

 1. 1. Effektiviserad lagerhantering av reservdelar för minskad kapitalbindning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Madelene Karlsson; Sandra Hagevall; [2019]
  Nyckelord :Spare part; inventory; inventory management; tied up capital; economic order quantity; Reservdel; lager; lagerhantering; kapitalbindning; ekonomisk orderkvantitet;

  Sammanfattning : Spare parts are, for many companies, a complex product to logistically handle. This is in part due to the varying characteristics and sporadic demand patterns of spare parts. Obstacles can often arise when companies utilize the same approach to their spare parts stock as they do with their general warehouse manufacturing inventory. LÄS MER

 2. 2. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 3. 3. Reducering av lagerkostnader utifrån en arbetsmodell för tillverkningsindustrier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Grönberg; Arwid Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Lagerkostnad; Kapitalbindning; Säkerhetslagerdimensionering; Värdeflödesanalys; Spagettidiagram; Artikeldifferentiering; Materialflöde; arbetsmodell;

  Sammanfattning : Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika produktionsstopp. Målet med fallstudien är att konstruera en arbetsmodell som reducerar lagerkostnader. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 5. 5. Linjär blandningsoptimering för skrotanvändning i aluminiumproduktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Louise Berzins; Josefine Sohlman; [2019]
  Nyckelord :Linear programming; linear optimization; scrap charge; Linjärprogrammering; linjär optimering; blandningsproblem;

  Sammanfattning : Målet har varit att öka andelen skrotanvändning i omsmältan med hjälp av linjärprogrammering som en optimering vid en aluminiumindustri, vilket uppnåddes. Det har gjorts en nulägesanalys om hur aluminium används, hur produktionen fungerar samt var det faller ut skrot. LÄS MER